OnWheels Kontor & Ladu:

Akadeemia 7

Pärnu / 80011

Tel – 55593835

Vastame kõnedele:

E – R 10.00 -17.00

info@OnWheels.ee

 

OÜ OnWheels:

(Reg. nr. 12171304)

Pärnumaa, Paikuse vald,

Paikuse alev,

Pärnade pst 14-13

86602

  1. ÜLDTINGIMUSED
    1.1. Kehtivus

Käesolevad tingimused kehtivad OÜ OnWheels (edaspidi “OnWheels”) internetileheküljelt aadressil www.OnWheels.ee tellitud kaupade ostu-müügilepingutele (edaspidi ainsuses „Leping”), mis sõlmitakse OnWheels ja kaupa telliva isiku (edaspidi „Tellija” või „Ostja”) vahel käesolevate tingimuste kehtivuse ajal.

Tellimistingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 24.11.2016.a. kuni OnWheels internetikataloogi tellimistingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni OnWheels interneti leheküljel www.OnWheels.ee.

1.2. Lepingu jõustumine

Tellija tellimus loetakse üldjuhul pakkumuseks võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses sõlmida tellitud kauba ostu-müügi leping. OnWheels ei pea oma nõustumisest tellimusega Tellijale eraldi teatama. OnWheels loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma. Juhul, kui tellija on teavitanud OnWheels -i oma e-posti aadressist, edastatakse talle tellimuse kinnitusena arve elektroonselt.

1.3. Tellimuse täitmise tähtaeg

OnWheels asub tellimust täitma peale makse laekumist OnWheels arveldusarvele. Kui makse on laekunud tööpäeval hiljemalt kell 14:00, antakse kaubad kullerteenust osutavale ettevõttele üle samal tööpäeval. Kullerteenust osutav ettevõte toob tellimuse kohale järgmisel tööpäeval. Tellimused, mille eest on makse laekunud peale kella 14.00, antakse kullerteenuste osutavale ettevõttele kohaletoimetamiseks üle järgmisel tööpäeval ning kullerteenust osutav ettevõte toob tellimuse kohale sellele järgneval tööpäeval. Riiklikel pühadel ja puhkepäevadel laekunud tellimused käideldakse tellimusele järgneva tööpäeva jooksul ning toimetatakse Ostjale sellele järgneva tööpäeva jooksul.

Ülalnimetatud kohaletoimetamistähtajad on indikatiivsed ning võivad sõltuda asjaoludest, mis ei ole OnWheels määratleda! OnWheels ei vastuta hilinemiste eestülalviidatud kohaletoimetamistähtaegades, mis on tingitud kohaletoimetamist korraldava kanali protsessidest või muudest kolmandatest osapooltest sõltuvatest asjaoludest.

1.4. Hind ja makseviis

OnWheels internetileheküljel www.OnWheels.ee olevate kaupade hinnad on Eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu (20%).

Kui tellimus jääb alla 70 € (seitsekümmend Euro’t) , lisandub tellitud kaupade hinnale saatmiskulu, mille suurus on erinev olenevalt transpordi tüübi valikust (kuller või pakiautomaat). Tellimusele, millise väärtus on  70€ (seitsekümmend Euro’t) või rohkem postikulu ei lisandu. Postikulu hinnad kehtivad tellimustele Eesti Vabariigi piires.

Kauba eest on võimalik tasuda koheselt peale tellimuse saatmist läbi Maksekeskuse mooduli: Swedbanki, SEB, Danske, Nordea, LHV pangalingi kaudu või Visa/Master kaardiga – klikkides nende pankade nupul, sisenedes internetipanka ja aktsepteerides juba eeltäidetud maksekorralduse.
KINDLASTI tuleb peale makse sooritamist vajutada nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”!!!

Kui tellimuse saatmisest on möödunud 3 päeva, aga makset ei ole laekunud OnWheels arveldusarvele, tühistatakse nimetatud tellimuses olevate kaupade broneering ning hilisema laekumise korral ei garanteeri OnWheels toodete olemasolu laos.

1.5. Kauba kättetoimetamine

Tellitud kauba toimetab Tellijani kullerfirma, teavitades eelnevalt Tellijat.

OnWheels ei saa aktsepteerida Tellija soovi oma tellimus tühistada ning täitmisele antud tellimusi tagasi kutsuda pärast kauba väljasaatmist (s.t. juhul, kui kaup on Tellijale välja saadetud, jääb kohaletoimetamiskulu Tellija kanda ning kauba mittesobimise korral kehtib talle vaid tavapärane 14-päevane lepingust taganemise õigus).

1.6. Tellija õigus tellitud tooteid vahetada
Tellijal on õigus vahetada tellitud tooteid suuruse mittesobivuse tõttu sobiva suurusega sama värvi sama kaubaartikli vastu. Vahetuskauba postiteenuse eest tasub Tellija.

1.7. Tellija õigus tellimusest taganeda

Tellijal on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest Tellijale (VÕS § 56 lg 1). Tagastatud kaup peab olema kasutamata ning samasuguses vormis ja pakendis, kui selle müümise hetkel. Tagastatav kaup tuleb pakkida postipakendisse, st. toote müügipakendil ei tohi olla mingeid postikleebiseid ega etikette. Tagastatava kauba postiteenuse eest tasub Tellija.

OnWheels tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele 30 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest OnWheels poolt (VÕS § 56 lg 3). Postikulu ei tagastata.

OnWheels rõhutab, et tagasimaksete laekumine Tellija arvele võib viibida, kuna see sõltub pankadevaheliste ülekannete toimumise ajast. Kahjuks ei ole OnWheels võimeline seda protsessi mõjutama.

1.8. OnWheels tellimuse täitmisega viivitamine

OnWheels loetakse täitmisviivitusse sattunuks ning seega oluliselt lepingutingimust rikkunuks VÕS § 116 lg 2 tähenduses pärast 7 päeva möödumist päevast, millal tellimus pidi olema täidetud.
1.9. OnWheels õigus lepingust taganeda

OnWheels’il on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui tellitud kauba varud on ammendunud. Tellijat informeeritakse sellest esimesel võimalusel e-posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt aga 14 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.
1.10. Garantiitingimused

OnWheels annab kõikidele tema poolt müüdavatele kaupadele seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivusega müügigarantii, mis kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ning millest tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda OnWheels poole vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldusega, milles peab sisalduma voode tellimusega kaasas olnud originaalarve  kuupäevale ja numbrile. Puuduste esinemisel on tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantiist tulenevate Tellija õiguste realiseerimise eelduseks on tellitud kaubaga kaasas oleva originaalarve olemasolu. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

1.11. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

OnWheels -il on õigus koguda Tellija poolt OnWheels avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks ka kolmandale isikule. OnWheels -il on õigus kasutada Tellija isikuandmeid ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

1.12. Vastutuse piirang

OnWheels vastutab vaid raskest hooletusest või tahtlusest tingitud lepingu rikkumise ja/või tekitatud kahju eest. OnWheels ei vastuta muuhulgas võimalike trükivigade eest.

2. LÕPPSÄTTED

Käesolevatele tellimistingimustele ning OnWheels ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Kaup, mis on “Tellimisel” ei pruugi olla kohe saadav ja tellimuse täitmisega võib minna aega rohkem kui 1 tööpäev, kuid mitte üle 2 päeva.

3. OnWheels KONTAKTANDMED
OÜ OnWheels / OnWheels
Pärnade pst 14-13
86602, Paikuse alev
Tel. 555 93 835
info@onwheels.ee

Tellimus jõuab kliendini tööpäevadel 48h jooksul pärast kauba eest tasumist.

Kõik tellimused, mis ületavad 70€ saadetakse tasuta.

 

Kliendil on võimalus valida DPD kulleri, Smartposti ja Omniva pakiautomaadi vahel.

DPD Kuller toob paki kliendile sobival ajal otse koju. (Helistab ette.)

Lisainfo DPD kodulehelt

 

Smartposti pakiautomaadist saab paki kätte uksekoodiga. (Teavitus paki saabumisest ja uksekood tulevad sõnumiga.)

Lisainfo Smartposti kodulehelt

 

Omiva pakiautomaadist saab paki kätte uksekoodiga. (Teavitus paki saabumisest ja uksekood tulevad sõnumiga.)

Lisainfo Omniva kodulehelt

Video on tulemas…

Kauba ostjal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast kaup tagastada ja saada tasutud raha tagasi (v.a. transpordikulu). Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Hilisemad pretensioonid kui 14 päeva ei rahuldata!